Siirry sisältöön

Muutokset näkyvät yrityksen toiminnassa ja tuloskehityksessä jo parin kuukauden aikana.

TosiMuutoksen kokonaisvaltaiset konsulttipalvelut pitävät sisällään kymmenen eri osa-aluetta. Toimeksiantajayritys voi valita kokonaisuuden tai osia paketista. Parhaiten konsultoinnin vaikuttavuus tuntuu asiakasyrityksessä sen valitessa koko kymmenen kohdan paketin.

TosiMuutoksen tyypillisiä asiakkaita ovat tuotteita tai palveluja tuottavat pk-yritykset ja suurten yritysten yksiköt noin kymmenestä hengestä aina useaan sataan ihmiseen.

Yrityksen kehittämisohjelma:

1.

Yrityksen kokonaisvaltainen analysointi

Teemme aina ensimmäisenä konsultointitoimena laajan yritysanalyysin. Analyysialueina ovat mm. talous, johtaminen, tiedonkulku, organisaation toimivuus, myynnin ja tuotannon tehokkuus, asiakas- ja tuoterakenteet sekä resurssit ja potentiaalit. Lisäksi teemme henkilöstökyselyn ja haastattelemme kattavasti henkilöstöä.

 

2.

Strategia

Yrityksen toimintaympäristö muuttuu, ja se on huomioitava myös strategiatarkastelussa. Autamme yritystä sen ulkopuolisena resurssina arvioimaan sen omaa ja ympäristön kehittymistä ja mitä muutokset vaativat jatkossa. Samalla pelkistämme yrityksen strategian ja tavoitteet, jotta ne ovat helpompi kertoa ja ymmärtää yrityksen henkilöstön parissa jalkautettaessa strategiaa arkipäivään. Yrityksen kokonaispotentiaalin optimaalinen hyödyntäminen on konsultointimme tärkein funktio.

 

3.

Organisaatiorakenteen ja toimenkuvien määrittely

Organisaatio muuttuu asiakkaiden ja yrityksen tarpeiden mukaisesti. Analyysien ja haastattelujen perusteella mietimme yhdessä yrityksen johdon kanssa todelliset tarpeet ja teemme tarvittavat muutokset. Yrityksen johdon on vaikea tehdä yksin ko. muutoksia johtuen monista asioista ja yrityksen sisältä on usein vaikea nähdä muutostarvetta. Useinmiten yrityksen sisällä on paljon hyödyntämätöntä tietoa, jonka kaivamme esiin hyödynnettäväksi tuloksenteossa.

 

4.

Yrityksen tavoitteet

Tavoitteiden tarkka määritys on oleellinen osa konsultointia ja yrityksen johtamista niin yritys- kuin henkilötasolla. Jotta yrityksen kehitys ja suunta on jokaiselle yrityksen ihmiselle selvä, strategian ja tavoitteiden pitää olla selkeät ja niiden seuranta lyhytviiveistä. Tavoitteet tukevat laadukasta toimintaa ja kannattavuutta. Tuemme ja autamme asiakasyrityksen avainhenkilöitä, joita on yrityksen eri henkilöstöryhmissä, henkilövalmennusten avulla, jolloin ihminen saavuttaa uuden tekemisen tason omassa työssään ja näin vahvistaa omalta osaltaan yrityksen tekemistä.

 

5.

Talousseuranta ja säästöt

Tuloksien ja tavoitteiden seuranta ovat avainasemassa konsultointimme edetessä, jotta näemme yrityksen ripeän kehittymisen ja osaamme tehdä nopeasti tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Seurantaan sisältyy mm. tuote- ja asiakaskannattavuus sekä eri liiketoiminta-alueiden kehittyminen. Konsultoinnin alkuvaiheessa teemme myös ehdotuksia yritykselle kertaluontoisista säästöistä ja pitkäaikaisista kilpailueduista, joiden saavuttamiseksi pitää tehdä muutoksia yrityksen toimintaan.

6.

Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen

Teemme vahvaa työtä asiakasrajapinnan vaikuttavuuden tehostamiseksi, jotta yritys myy oikeita tuotteita ja palveluja oikeille asiakkaille siten, että volyymi- ja etenkin kannattavuustavoitteet toteutuvat.

 

7.

Toimitusketju

Yksinkertaistamme ja tehostamme tuotteiden valmistuksen ja palveluiden tuottamisen yhdessä yrityksen henkilökunnan kanssa. Tehostamisen olennaisina osina toimivat monen muun asian lisäksi joustopaketin ja tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto. Saavutamme usein jopa 40 % tuotannon tehostumisen, mikä aiheuttaa monia muita toimenpiteitä yrityksessä kokonaishyötyjen hyödyntämiseksi yrityksen tuloksessa.

 

8.

Muutoksen johtaminen

Kaiken konsultointitoiminnan keskeinen asia on, että teemme yhdessä yrityksen koko henkilöstön kanssa tarvittavat toimenpiteet. TosiMuutos ei jätä yritystä yksin analyysin jälkeen. Elämme koko konsultoinnin ajan yhteistä elämää asiakkaan kanssa.

 

9.

Laatu

Kaikki yritystoiminta perustuu konsultoinnissamme laadukkaaseen tekemiseen ja laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Selvitämme yrityksen henkilökunnalle ja verkostoille, mitä laatu merkitsee niiden arkipäivän työssä ja mitä muutoksia toimintaan pitää tehdä ja teemme ne yhdessä yrityksen ja sidosryhmien kanssa.

 

1
0.

Auditointi

Arvioimme toiminnan kehittymistä konsultoinnin eri vaiheissa ja samalla varmistamme sovittujen muutosten toteutumisen.

 

logo-aaa
Bisnode-riskiluokka
logo-talousapu
logo-tma
logo-tmc
yritystenkehittamispalvelut
puitetoimittaja

TosiMuutos Oy

Heikki Sjöblom

050 910 9190

heikki.sjoblom@tosimuutos.fi

Jari Jerkku

040 774 0059

jari.jerkku@tosimuutos.fi

Vieritä ylös