Siirry sisältöön

Vaikeaan taloudellisen tilanteeseen joutunut yritys:

 • Yritys on velkaantunut tai kassakriisissä
 • Yritys on tilapäisesti maksukyvytön
 • Yritys on saanut konkurssiuhkaisen maksukehoituksen

TosiMuutoksella on kokemusta yli kolmensadan yrityksen konsultoinnista.

Yrityksen terveyttäminen on sekä elinkelpoisille että taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen joutuneille yrityksille suunnattu kertaluontoinen ja hallittu prosessi, jonka avulla yritystoiminnan jatkuvuus turvataan.

Wiemayerin jalostama TMA –tuote pyrkii auttamaan yritystä ajoissa konkreettisin toimenpitein ja siten palvelemaan myös laajaa sidosryhmäjoukkoa: Rahoittajia, omistajia, yrityksen työntekijöitä ja asiakkaita. Vaihtoehtona terveyttämiselle on usein liiketoiminnan loppuminen.

Tervehdyttämisprosessin lähtökohtana on terveyttämistarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen sekä nopea ja asiantunteva reagointi tilanteeseen. TMA sopii erityisesti seuraaviin tilanteisiin:

Vaikeaan taloudellisen tilanteeseen joutunut yritys:

 • Yritys on velkaantunut tai kassakriisissä
 • Yritys on tilapäisesti maksukyvytön
 • Yritys on saanut konkurssiuhkaisen maksukehoituksen

Elinkelpoinen yritys:

 • Yrityksen oma kehittämistoiminta ei ole tuottanut haluttuja tuloksia
 • Yrityksen tuottava liiketoiminta täytyy turvata ja kilpailukyky palauttaa tai tappiollisesta osasta luopua
 • Yrityksen toiminta täytyy uudelleenorganisoida
 • Yrityksen täytyy suuntautua uuteen liiketoimintaan
 • Jokainen yrittäjä kohtaa joskus maksuvaikeuksia. Tilaus-toimitusketju kannattaa aina analysoida perusteellisesti ja tukkia pienetkin kustannusvuodot. Monet tällaiset, ns. tuottavuusinvestoinnit vapauttavat pääomia varastoista ja keskeneräisestä työstä kassavaroiksi.
 • Mitä aikaisemmassa vaiheessa kiristyvään toimintaan puututaan, sitä todennäköisemmin korjaavat toimenpiteet tuottavat tulosta.

Selkeytämme toimintaa ja rakennamme toimivia käytäntöjä yhdessä henkilöstön kanssa yrityksen eri osa-alueilla – hallinnosta halliin. Opastamme menetelmiä, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja omaksua käyttöön. Tuemme niiden käyttöä tarvittaessa vastuuhenkilöiden henkilökohtaisten valmennusohjelmien avulla.

 • prosessien selventäminen
 • turhan ja hukan poistaminen - tuottavaan ja asiakkaalle arvokkaaseen keskittyminen
 • suoraan hintarakenteisiin vaikuttaminen
 • resurssien käytön ja hyötysuhteen parantaminen
 • läpäisyn lyhentäminen – toimitusaikojan haltuun ottaminen
 • menetelmätason ja laadun parantaminen
 • tiedon kulun ja raportoinnin kehittäminen
 • kasvukapeikkojen tunnistaminen
 • joustavuuden rakentaminen sinne, missä sitä tarvitaan
 • jatkuvan parantamisen työtavan oppiminen
 • kannattavuuden ja oman työn välisen yhteyden näkyväksi tekeminen
logo-aaa
Bisnode-riskiluokka
logo-talousapu
logo-tma
logo-tmc
yritystenkehittamispalvelut
puitetoimittaja

TosiMuutos Oy

Heikki Sjöblom

050 910 9190

heikki.sjoblom@tosimuutos.fi

Jari Jerkku

040 774 0059

jari.jerkku@tosimuutos.fi

Vieritä ylös